28 Ağu 2011

Ukaz Panayırı "Kuss bin Saide el-İyad"Muteber İslam alimlerine göre,Hz.Muhammed’e(s.a.v) Peygamberlik geleceğini müjdeleyen mucizevi sırlardan birisi de İyad kabilesinden şair ve hatip Kuss bin Saide’nin Ukaz panayırında yaptığı konuşmadır.
Arapça’yı çok iyi bilen Kuss bin Saide el-İyad(?-608/9) yüz yaşını geçmiş olduğu halde,kızıl bir deve üzerinde Ukaz panayırında bulunanlar şöyle sesleniyordu:
-”Ey insanlar!Geliniz,dinleyiniz,belleyiniz,ibret alınız buna ihtiyacınız var.
Yaşayan ölür,ölen fenâ bulur(yok olur),olacak olur.Yağmur yağar,otlar biter.Çocuklar doğar,analarının babalarının yerlerini alır,sonra onlar da gider.Hadiselerin duru durağı yoktur,hepsi birbirini kovalar.


Kulak veriniz,dikkat ediniz!Gökte haber var,yerde ibret alınacak işaretler var.Yıldızlar yürür,denizler durur.Gelen durmaz,giden gelmez.Yemin ediyorum!Allah indinde bir din var ki,şimdiki dinizden daha aziz daha sevgili.
Yemin ediyorum!Allah bir Peygamber daha gönderecektir ki,gelmesi pek yakındır.Gölgesi üstümüze düşmeye başladı.Ne mutlu o kimseye ki,ona iman eder,o da kendilerine hidayet eder.Vay o bedbahta ki,ona isyan ve muhalefet eder.Yazıklar olsun ömürleri gaflet ile geçen ümmetlere.
Hani Tanrı’lık iddia eden Firavun,ya Nemrut nerede?Onlar sizden zengin ve kalabalıktı.Toprak onları değirmeninde öğüterek toz etti.Onlar gibi gafil olmayın,her şey ölümlüdür.Baki olan yalnız Cenab-ı Hak’dır.Tapılacak sadece Allah’dır,doğmamış ve doğurmamıştır.


Unutmayınız ki ölüm ırmağında girecek kıyı çok;fakat kurtulacak yeri yoktur.Bunlar şüphesiz benim de,sizin de akibetinizdir,iyi düşünün…”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder