28 Ağu 2011

İyi Niyet, İhlas ve Samimiyet

وَمَاأُمِرُوااِلاَّلِيَعْبُدُوااللهَمُخْلِصِينَلَهُالدِّينَحُنَفَاءَ وَيُقِيمُواالصَّلاَةَوَيُؤْتُو االزَّكَاةَوَذَلِكَدِينُالْقَيِّمَةِ


"Halbuki onlara, şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam dosdoğru din budur." {BeyyineSûresi, 98/5}

لَنْيَنَالَاللَّهَلُحُومُهَاوَلَادِمَاؤُهَاوَلَٰكِنْيَنَالُهُالتَّقْوَىٰمِنْكُمْ


 

"Kurbanlıkların ne etleri ne de kanları asla Allah'a ulaşacak değildir. Lakin O'na ulaşan tek şey, kalblerinizde beslediğiniz takvadır, Allah saygısıdır." {Hac Sûresi, 22/37}

قُلْإِنْتُخْفُوامَافِيصُدُورِكُمْأَوْتُبْدُوهُيَعْلَمْهُاللَّهُۗوَيَعْلَمُمَافِيالسَّمَاوَاتِوَمَافِيالْأَرْضِۗوَاللَّهُعَلَىٰكُلِّشَيْءٍقَدِيرٌ


 

"De ki: İçinizdekini gizleseniz de açıklasanızda da mutlaka Allah onu bilir. Bütün Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah herşeye kâdirdir." {Âl-i İmran Sûresi, 3/29}

  1. Hz. Ömer radiyallahuanhdemiştir ki: Resûllalah'ısallalallahualeyhi ve sellem şöyle buyururken işittim:
    "Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline geçecek olan odur. Kimin hicreti, Allah ve Resûlü için ise onun hicreti Allah ve Resûlü'ne yönelmiş sayılır. Kimin hicreti de elde etmeyi umduğu bir dünyalık veya nikâhlanmak istediği bir kadın ise onun hicreti de hedeflediği şeye göredir." [Buhari, İman 41; Müslim, İmare 155]

  2. Hz. Âişeradiyallahuanh demiştir ki: Resûllalah'ısallalallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu:
    "Mekke fethinden sonra artık hicret yoktur; fakat cihat (Rabbimizin adını cihanın dört bir yanına duyurma ve Allah ile kulları arasındaki engelleri ortadan kaldırma gayreti) ve niyet vardır. O halde bir nefer olmanız istendiğinde hiç tereddüt etmeden gerekeni yapın." [Buhari, Cihad 1; Müslim, Hac 445]

  3. EbûHureyeAbdurrahmanİbnSahrradiyallahuanh demiştir ki: Allah Resûlüsallalallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu:
    "Allah, sizin sûret, şekil ve dış görünüşlerinize değil; kalblerinize ve kalbî temayüllerinize (meyillerinize) bakar." [Müslim, Birr 33]

  4. Ebu BekreNufey'İbnHâris es-Sekafîradiyallahuanh demiştir ki: Resûl-i Ekrem sallalallahu aleyhi ve sellem, "İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de ölen de cehennemdedir." buyurdu. Ben kendilerine: "Ey Allah'ın Resûlü! Öldürenin durumu belli, ama ölen niçin cehennemdedir?" diye sordum. "Çünkü o da karşısındakini öldürmeye kararlıydı (hırslıydı)." buyurdu. [Buhari, İman 22; Müslim, Kasame33]


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder